Kvällslektioner

Kurserpåkvällsspråkäravseddaförstudentersomvilllära sig tyskaellerförbättrasinatyskafärdigheter, men haringentid under dagenföratt delta ienkurs. Klassernabyggerpå de sex nivåersomdefinierasi den gemensammaeuropeiskareferensramenförspråk. Oavsett om du villuppnådinaprofessionellaellerpersonligamål: lär dig tyskapåASLfår du kvalificeradeläraresamtinteraktivaochlivligalektioner. Viktigadelaravkursernaärbådegrammatikochtalförmåga.

Detärmöjligtattgå med ienpågåendekursefteratt ha genomgåttett gratis placeringstest.
Om såönskaserbjuder vi ocksåen gratis provperiodförattlärakännaosslitebättre.

IMG_1544
IMG_1544
Språknivåer:A 1 – C1
Kursenslängdförenspråknivå:20 veckor
Lektioner per vecka:2 x 3 lektioner (à 45 minuter)
Kursplan:Måndagochonsdag kl. 06.30 – 9.00
Tisdagochtorsdag kl. 06.30 – 9.00
Kursavgifter:€ 175 i 5 veckor (30 lektioner)
320 € i 10 veckor (60 lektioner)
Slutligtentamenochcertifikatingåriavgiften. Detingårintekursböcker.
Nästakvällkursdagarförallaspråknivåer:
04.12. – 21.02.201805 december – 22 februari 2018
A 1 22.01.2018
A2 19.02.2018
B1 19.03.2018
B 2.1 26.02.2018
B2.2 26.02.2018
C 1 19.03.2018Weiterhin montags/mittwochs jeweils von 18.30 – 21.00 Uhr
kla_0781
kla_0781

Den planeradeutnämningenavenkurskanflyttas. Ring ossföratt se till när den önskadekursenäger rum!

Vi serframemotdittsamtalellerdittbesök!

Tyska kurser


Ta reda på den tyska kursen passar dig:
• Intensiva kurser
• Integrationskurser
• Examensförberedande kurser
och vidare kurser


Läs mer

Kursavgifter


Rättvisa priser och hög kvalitet! Till exempel: 400 lektioner i fyra veckor för 440 euro.

Få reda på mer

Registrering


Registrera dig nu direkt för våra kurser och tentor. Inskrivningen är lätt och snabb. Dina personuppgifter är säkra på oss!

Registrera nu

Tentor på ASL


ASL är ett certifierat testcenter för TestDaF (tyska som främmande språk) Exam och telc. Lär dig om datum för undersökning och priser.

Vidare information

Vår skola


Läs mer om lärarna och klasserna, skolans plats och vad studenterna säger om ASL.

Läs mer

Studenter om ASL


Vad våra studenter säger: En mycket bra atmosfär och kvalificerade lärare. Massor av nya vänner och en lyckad undersökning!!! Om någon ...

Läs mer

Var hittar du oss


ASL ligger nära universitetet i det berömda München-kvarteret Schwabing, mellan tunnelbanestationerna Giselastraße och Münchner Freiheit.

Till kartan

Mit der Nutzung dieses Formulars erklärst du dich mit der Speicherung und Verarbeitung deiner Daten durch diese Website einverstanden.

Thanks!

Jetzt Anrufen: +49-89-332825

Oder senden Sie uns eine Mail an: info@aslsprachen.de

Unsere neue Adresse:

Leopoldstr. 32, 80802 München

Vielen Dank für Ihre Nachricht !

Mit der Nutzung dieses Formulars erklärst du dich mit der Speicherung und Verarbeitung deiner Daten durch diese Website einverstanden.