Başarılı Almanca Almanya'da - Münih'te Almanca Kursları

  
Münih'te Almanca Kursları

    
ASL
 
Uluslararası Dil Okulu
Deutsch English Français Español Italiano Português Brasileiro Svenska Polski Русский 日本語 中文 Türkçe 한국어


ASL'de Dil Dersi


            

         


  Kurs başlamadan önce bir seviye testi yapılır. Böylece kursa katılanlar, özel ders almak isteyenler dışında, çeşitli milletlerden ama aynı bilgi seviyesinde gruplara ayrılırlar. Gruplama yapılırken, tabii ki katılanların amacı ve öğrenmek istedikleri ağırlıklı noktalar da göz önüne alınır.

  ASL'in derslerdeki hedefi: Çabuk, kalıcı ve başarılı Almanca öğrenmek! Sadece gramatik ve kelime bilgisine yönelik sıkıcı bir yöntem değil ASL'in uyguladığı. İlginç ve çok yönlü uygulamalarıyla doçentlerimiz dersi çekici ve böylece başarılı kılmaktadırlar. Dersler katılanların arzularına yönelik, istenilen - mümkün olduğu müddetçe - konuda ve bu konuyla ilgili kelime bilgileriyle gerçekleştirilir. Özel isteklerinizi açıkça dile getirebilirsiniz.

  ASL "Advanced System of Languages" den yanadır. Yani doçentlerimiz sürekli kendini yenileyen "Direkt Metot' la" derslerini vermektedirler:

  - Öğretmenler ve öğrenciler ilk baştan yalnız Almanca konuşurlar,

  - ders programı açıklanır, kelime bilgisi ve gramatik birbirini tamamlayacak şekilde ders işlenir.

  Dersde sizin başarılı bir şekilde dili öğrenmenizi sağlayacak her türlü yazılı ve sözlü malzeme kullanıma hazırdır.