Lär dig tyska i Tyskland - Tyska kurser i München

Tyska kurser i München
    
ASL
 
   Internationell Språkskola
Deutsch English Français Español Italiano Português Brasileiro Svenska Polski Русский 日本語 中文 Türkçe 한국어


Lektioner

 

            

           Innan du börjar din språkkurs vill vi gärna att du gör ett test så vi kan se på vilken nivå du befinner dig. Med undantag för privat lektioner, placeras alla studenter in i olika, internationella grupper där alla deltagare befinner sig på samma nivå.

  Självklart respekteras varje students mål med dens språkstudier vid indelningen av grupperna. 
  ASLs mål är snabb, effektiv och framgångsrik språkstudier i tyska. Var dock inte orolig över att konstant studera grammatik och tyska glosor då våra lärare ser till att lektionerna är spännande och intressanta liksom effektiva.

  De läroböcker som vi använder är modernt skrivna och berör intressanta ämnen samt i så stor utsträckning som möjligt, fokuserar på våra studenters intressen.

  Stäm av med din språklärare och berätta för denne om dina speciella intressen. 

  ASL står för "Advanced System of Language", vilket betyder att våra lärare använder "direct method" som verktyg för utlärning:

  - Lärarna och studenterna talar enbart tyska från början av kursen
  - Lektionerna är strukturerade och grammatik och vokabulär är kopplade till varandra
  - De utvecklande och välutformade läromaterialen fungerar som en bra hjälp för studenterna att nå sina mål

  Efter varje avslutad kurs, får studenterna ett dokument över deras närvaro samt ett certifikat efter slutprovet.