Lär dig tyska i Tyskland - Tyska kurser i München

Tyska kurser i München
    
ASL
 
   Internationell Språkskola
Deutsch English Français Español Italiano Português Brasileiro Svenska Polski Русский 日本語 中文 Türkçe 한국어


Förberedelsekurser

 

            

           Ett stor antal av unga människor från hela världen som studerar tyska, förbereder sig inför olika former av inskrivningsprov för tyska universitet eller för ett Studiekolleg vid ASL. 

  Dessa prov krävs för att en person skall bli antagen vid ett tyskt universitet. Genom erfarenhet har vi sett att majoriteten av de studenter som studerar vid ASL, klarar dessa prov med framgång. Chansen för att klara proven utan någon förberedelse är liten.

  Efter du har utfört ett inskrivningsprov vid ASL, delar vår personal in dig i rätt nivå. Varje kurs pågår under åtta veckor och leder i slutändan till förberedelsekurser där deltagarna förbereds för varje prov av våra specialutbildade språklärare. 

  ASL erbjuder följande förberedelsekurser:

  -DSH Tyska för antagning vid univeristet
  -antagningsprover för Studienkolleg i Muenchen
  -DaF för tyska som främmande språk förberedelsekurser

  95% av studenterna i våra förberedelsekurser förbereder sig för dessa prov. Som ett tillägg erbjuder även ASL följande kurser:

  - Kleines / Großes Deutsches Sprachdiplom (Goethe Institute)
  - Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)

  Instruktioner och utlärning sker i små grupper med studenter med liknande språkkunskaper. Nivåerna inkluderar Nybörjarnivå 1-111, intermediatenivå (Studenter med mer än baskunskaper i tyska) 1-111, förberedande DSH prov, förberedande antagningstest för Studienkolleg såväl som kurser för andra prov. Varje kurs pågår i 8 veckor.


  Au-pairer

  Många av de som kommer och vill bo och studera i Tyskland är au-pairer. Var försiktig vid valet av familj, då många familjer anlitar au-pairer men ger dem litet eller inget tidsutrymme för studier i tyska. Fråga alltid innan du åker till Muenchen om du är tillåten att studera tyska på dagtid.Du måste inte acceptera att enbart läsa tyska på kvällarna.

  Vanligtvis är värdfamiljerna tvungna att ge deras au-pairer en chans att studera tyska. De au-pairer som studerar vid ASL, studerar under samma förhållande som de studenter med studentvisum. De au-pairer som studerar vid ASL har möjlighet att träffa andra i samma situation och kan på så sätt utbyta tankar och åsikter angående värdfamiljerna och framtiden.