Nauka niemieckiego w Niemczech - Kursy niemieckiego w Monachium

Kursy języka niemieckiego 
    
ASL 
 
Międzynarodowa
szkoła językowa w Monachium  
Deutsch English Français Español Italiano Português Brasileiro Svenska Polski Русский 日本語 中文 Türkçe 한국어


W jaki sposób otrzymam wizę na studia albo na kurs językowy w Niemczech

 


ASL chętnie udzieli studentom, którzy chcieliby w Niemczech studiować, pomocy w uzyskaniu wizy. Na wiele pytań uzyskają już Państwo odpowiedzi jeśli zostaną uwzględnione poszczególne porady i wskazówki:

Jeśli się ktoś stara o miejsce na studia w Niemczech i pochodzi z państwa nienależącego do Unii Europejskiej lub nie pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie obejdzie się bez wizy językowej. Wyjątki mają nadal zastosowanie do osób z: Australii, Japonii, Kanady, Izraela, Nowej Zelandii, USA, Szwajcarii, Honduras, Monako i San Marino. Wizy nie są jednak wszystkie jednakowe. „Wizy turystycznej” np. nie da się przekształcić na „wizę studencką” i jako turysta nie można w Niemczech studiować. Zatem proszę zwrócić uwagę o jaki rodzaj wizy chodzi. Dla międzynarodowych studentów a także kandydatów starających się o miejsce na studia istnieją trzy rodzaje wiz:

- wiza w celu nauki języka niemieckiego, która też później nie zostanie przekształcona na wizę studencką,
- wiza dla przyszłych studentów, która jest początkowo ważna na trzy miesiące i która za okazaniem
  dokumentu potwierdzającego uczestnictwo na kursie języka niemieckiego, może zostać przedłużona aż do
  18 miesięcy
- oraz wiza w celu naukowym, która jest ważna na rok czasu. Aby taką wizę otrzymać, potrzebują Państwo 
  decyzji o dopuszczeniu do Szkoły Wyższej w Niemczech lub Studienkolleg`u a także dowodu na to, że 
  Państwa pobyt w Niemczech jest finansowo zabezpieczony. 
- Au-pair: wiza Au-pair może zostać po upływie roku czasu pobytu w Niemczech przekształcona na wizę 
  „kursu językowego” mającego na celu przygotowania Państwa na studia, o ile zostaną spełnione warunki
  do kształcenia uniwersyteckiego. 

Aby złożyć wniosek o wizę studencką, wymagane są na ogół poszczególne dokumenty:

- ważny paszport
- zdjęcia paszportowe
- zaświadczenie o możliwości podjęcia studiów na uniwersytecie, które jest w Niemczech uznawane
  (świadectwo maturalne lub inny uprawniony do tego dokument). Certyfikaty, świadectwa mogą zostać
  uznane przez tzw. „urząd rozpoznania świadectw” (Zeugnisanerkennungsstelle). 
- dowód zapłaty za kurs językowy
- dowód dotychczasowych osiągnięć akademickich
- oraz dowód tego, że Państwa pobyt w Niemczech jest przez rok czasu finansowo zabezpieczony.

Do wniosku o wizę w celach naukowych potrzebna jest również decyzja o dopuszczeniu do Szkoły Wyższej lub Studienkolleg. W niektórych przypadkach wystarczy tylko potwierdzenie uczelni, które poświadcza, że Państwa dokumenty, świadectwa kompletnie zostały przedłożone. 

Wniosek o wizę składają Państwo w Ambasadzie Niemieckiej lub Konsulacie Niemieckim w ojczyźnie, najlepiej jak najszybciej. Tam również uzyskacie Państwo informacje o konkretnych warunkach składania wniosku.

Jeśli Państwo mają dalsze pytania związane z wizą, proszę nawiązać z nami kontakt. Zaraz po rezerwacji i opłaceniu kursu językowego w ASL, otrzymają Państwo od nas potwierdzenie, które upoważnia do złożenia wniosku o wizę ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. W większości przypadków otrzymają Państwo wizę od Niemieckiego Konsulatu. Jeśli Państwo nie otrzymaliby wizy, zwrócimy Państwu wpłacone pieniądze za kurs, poza niewielką opłatą manipulacyjną. Przesunięcie terminu rozpoczęcia kursu jest naturalnie możliwe i bezpłatne.