Nauka niemieckiego w Niemczech - Kursy niemieckiego w Monachium

Kursy języka niemieckiego 
    
ASL 
 
Międzynarodowa
szkoła językowa w Monachium  

Deutsch English Français Español Italiano Português Brasileiro Svenska Polski Русский 日本語 中文 Türkçe 한국어


Kursy przygotowawcze do TestDaF

 


 

Przed podjęciem nauki na studiach o jakimkolwiek kierunku lub przed rozpoczęciem kształcenia w jakimkolwiek zawodzie, muszą Państwo wykazać swoją znajomość języka niemieckiego. Przedłożenie jednego z poniższych dokumentów jest potwierdzeniem pewnej znajomości językowej. Do nich należą:

- świadectwo maturalne, które Państwo otrzymali w niemieckojęzycznej szkole

- egzamin upoważniający do rozpoczęcia studiów w Niemczech (DSH 2 albo 3)

- zdany egzamin ZOP w instytucie Goethe'go (poziom zaawansowany)

- certyfikat TestDaF

 W skład testu DaF wchodzą poszczególne części:

      - Rozumienie ze słuchu

      - Rozumienie tekstu czytanego

      - Sprawdzenie umiejętności pisania

      - Sprawdzenie komunikatywności czyli języka mówionego

TestDaF zostanie uznany jako zdany jeśli z każdej powyżej wymienionej części wchodzącej w skład egzaminu, uzyskają Państwo poziom 3. Ludwig-Maximilians-Uniwersytet w Monachium (LMU), Politechnika (TUM) a także Wyższa Szkoła Zawodowa w Monachium (FHM) uznają TestDaF od poziomu 4.

Niektóre Wyższe Szkoły w Niemczech dopuszczają kandydatów ze zdanym TestDaF od poziomu 3. Każda Szkoła Wyższa ma swoje własne kryteria według których przyjmuje na studia. Z jakimi wynikiem z egzaminu TestDaF zostaną Państwo na studia przyjęci, dowiedzą się Państwo na stronach internetowych wybranych przez Państwa Szkół Wyższych.

ASL regularnie przeprowadza kursy przygotowawcze do egzaminu TestDaF. W ciągu 4 tygodni przygotowujemy naszych uczestników do egzaminu, aby jak najskuteczniej mogli osiągnąć upragniony cel – poziom kursu (TDN 4 oder 5). Kursy odbywają się codziennie od 8.45 do 13.00 i obejmują 20 godzin zajęć w tygodniu. Warunkiem jest, że uczestnicy muszą mieć ukończone poziomy B2.2/C1.

Rozpoczęcie kursów przygotowawczych do TestDaF 2016/17

(czas trwania kursu: 4 tygodni)

2016

Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
                  19.10.15  
2017
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
 16.01.17 27.3.17   15.05.17 19.06.17   21.08.17   16.10.17    

Uczestnicy, których poziom językowy odpowiada poziomowi danego kursu (wykaże test kwalifikacyjny) mogą się również zapisać w trakcie trwania kursu.

Polecamy Państwu zawczasu zapisać się na jeden z tych kursów, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.

Terminy, w których odbywa się TestDaF:

10. Februar 2016
20. April 2016
09. Juni 2016
19. Juli 2016
20. September 2016
08. November 2016
14. Februar 2017
26. April 2017
14. Juni 2017
19. Juli 2017
20. September 2017
16. November 2017

Anmeldefristen siehe unter
www.testdaf-muenchen.de

Vergleichen Sie auch: www.german-courses-germany.de und www.deutschkurse-muenchen.com