Nauka niemieckiego w Niemczech - Kursy niemieckiego w Monachium

Kursy języka niemieckiego 
    
ASL 
 
Międzynarodowa
szkoła językowa w Monachium  

Deutsch English Français Español Italiano Português Brasileiro Svenska Polski Русский 日本語 中文 Türkçe 한국어


Kursy przygotowawcze do egzaminu na Studienkolleg

 


 

Najważniejszym kryterium przyjęcia na studia w Niemczech jest uprawnienie do wstąpienia na uniwersytet, który został nabyty w kraju.

Jeśli Państwa dokument (np. świadectwo maturalne) uprawniający do podjęcia studiów w ojczystym kraju nie jest równouprawniony ze świadectwem maturalnym zdobytym w Niemczech, muszą Państwo przez rok czasu uczęszczać do tak zwanego Studienkolleg`u.

Po otrzymaniu Państwa dokumentów, uniwersytet podejmuje decyzję czy Państwo mogą od razu podejść do egaminu DSH i po zdaniu go rozpocząć studia, czy też muszą Państwo najpierw zameldować się do egzaminów wstępnych na Studienkolleg. W tym przypadku chodzi o test z języka niemieckiego, którego celem jest wykazanie, czy Państwa znajomość językowa jest na takim poziomie, aby móc aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Egzamin musi być zdany – żaden inny dyplom językowy nie zwalnia Państwa od tego.

W porównaniu z egzaminem DSH są wymagania od uczestników oraz poziom egzaminu do Studienkolleg znacznie mniejsze, niemniej jednak szansa niezdania egzaminu jest większa, gdyż w Studienkolleg jest znacznie mniej dostępnych miejsc niż jest na nie chętnych. Nie należy do rzadkości fakt, że uczestnicy, którzy wielokrotnie nie zdali tego egzaminu, nie dostali przedłużonej wizy, musieli opuścić kraj i niestety nie mogli rozpocząć studiów w Niemczech.

Uczestnicy przygotowujący się w naszym instytucie do egzaminu wstępnego na Studienkolleg mają znacznie lepsze szanse zdania go niż inni kandydaci. Znacznie większa część naszych uczestników zdaje – po odpowiednim przygotowaniu – pomyślnie egzamin. Kurs przygotowawczy do egzaminu wstępnego na Studienkolleg trwa w ASL 8 tygodni. 

Także i te kursy przygotowawcze do Studienkolleg proponujemy Państwu po rozsądnych cenach. Również i te kursy rozpoczynają się zawsze w odpowiednim czasie przed egzaminami. 

Neu: Ab Sommer 2015 umfasst die Aufnahmeprüfung drei Teile und dauert 60 Minuten:

- C-Test und
- Satzbaukonstruktionen (zusammen 30 Minuten)
- Leseverstehen (30 Minuten)

New: From summer 2015 the test will consist of three parts and last 60 minutes:

- C-Test and
- Satzbaukonstruktionen (sentence building 30 minutes)
- Leseverstehen (reading comprehension, 30 minutes)

 

Rozpoczęcie kursów przygotowawczych do Studienkolleg 2016/17

 
01.08.16 (5  Wo) 21.11.16 (10  Wo) 28.11.16 (8  Wo) 09.01.17 (4  Wo)
26.06.17 (10  Wo) 10.07.17 (8  Wo) 31.07.17 (4  Wo) 13.11.17 (10  Wo)

(tyg = tygodni)

Polecamy Państwu wcześniej się na kurs
zapisać, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. 

Na tej stronie internetowej znajdą Państwo ważne informacje dotyczące Studienkolleg'u:  www.studium-in-deutschland.info/d-dsh/d-dsh-pr.html