Nauka niemieckiego w Niemczech - Kursy niemieckiego w Monachium

Kursy języka niemieckiego 
    
ASL 
 
Międzynarodowa
szkoła językowa w Monachium  
Deutsch English Français Español Italiano Português Brasileiro Svenska Polski Русский 日本語 中文 Türkçe 한국어


Kursy przygotowawcze do egzaminu na studia

 


Bardzo wielu studentów z całego świata, którzy obecnie studiują na niemieckich uniwersytetach, przygotowywało się u nas w ASL do egzaminów wstępnych. Egzaminy te są obowiązkowe aby być przyjętym na uczelnię i móc rozpocząć w Niemczech studia. Z naszego doświadczenia wynika, że osoby które w naszym instytucie na te egzaminy wstępne się przygotowywały, bez problemu dostały się na studia. Bez odpowiedniego przygotowania do tego egzaminu szansa zdania go jest niewielka. 

Po teście kwalifikacyjnym ASL ocenia, jaki poziom jest dla Państwa właściwy. W ciągu 8 tygodni osiągają nasi uczestnicy pewien poziom językowy i dochodzą aż do kursu przygotowawczego, w którym to – przez wykwalifikowanych i w kierunku DaF („niemiecki jako język obcy”) wykształconych wykładowców – zostaje przyswajany i utrwalany materiał potrzebny do zdania tego egzaminu. My w ASL prowadzimy przygotowania do następujących egzaminów:

- Przygotowanie do egzaminu DSH
-
Przygotowanie do egzaminu wstępnego na Studienkolleg
-
Kursy  przygotowawcze do Test-DaF

Do tych egzaminów przygotowywuje się prawie 95% przyszłych studentów. Oprócz tych powyżej wymienionych kursów, proponujemy Państwu również dodatkowe kursy, takie jak:

- Kleines und Großes Deutsches Sprachdiplom
- Zentrale Mittelstufenprüfung

Zajęcia od poziomu A1 - C2 oraz kursy przygotowawcze do Studienkolleg i na studia (DSH) odbywają się w małych, harmonijnych grupach. Każdy poziom nauczania trwa 8 tygodni. 

Opiekunki do dzieci (Au-pairs)

Bardzo wielu młodych ludzi z zagranicy (szczególnie dziewczyny) jest zainteresowanych studiami w Niemczech i dlatego też korzysta z możliwości nauki języka poprzez pobyt w niemieckiej rodzinie jako opiekunka do dzieci (Au-pair). Ale uwaga: nie wszystkie rodziny, które przyjmują Au-pair pod swój dach, zapewniają opiekunkom wystarczająco du
żo możliwości do nauki i udoskonalania ich języka (niemieckiego). Proszę dowiedzieć się zawczasu, czy Państwo przed południem będą mieli możliwość i czas na uczęszczanie na kurs języka niemieckiego. Nie dają się Państwo zadowolić jakimś kursem wieczorowym. Z reguły są rodziny odpowiedzialne za to, by udostępnić Państwu czas i godne warunki do nauki języka.

W ASL uczą się Au-pair na tych samych zasadach jak studenci z wizą. Au-pairs mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami, ktόre zdobyły w rodzinach goszczących (Gastfamilie).