Deutschkurse in München
    
ASL
 
   Internationale
Sprachenschule 

Deutsch English Français Español Italiano Português Brasileiro Svenska Polski ??????????? 国語 Srpski Türkçe Română Shqipe 한국어


Integracioni kursevi  

 

      

  Integracioni kursevi u Münchenu

  Integracioni kursevi u Münchenu

  Integracioni kursevi u Münchenu      

   

  Integracioni kursevi jezika "Nemački kao drugi jezik" po novom zakonu imigranata ("Zuwanderungsgesetz")
   

  Od marta 2005 ASL, internacionalna škola jezika u Münchenu, priznata je po novom imigracionom zakonu ("Zuwanderungsgesetz") od strane saveznog zavoda za migraciju i izbeglica "BAMF" kao nosilac integracionih kurseva:

  Nemački kao drugi jezik.

  ASL nudi ovaj novi oblik intenzivnih kurseva nemačkog jezika i sprovodi ih po nalogu BAMF.

  Kome su namenjeni integracioni kursevi?

  Integracione kurseve mogu posećivati stranci, emigranti, "Kontigentflüchtlinge" i azilanti, koji dobiju dozvolu boravka i koji žele duže živeti u Nemačkoj.

  Šta je integracioni kurs?

  Svaki od naših integracionih kurseva se sastoji od jednog intenzivnog kursa jezika sa ukupno 600 nastavnih casova po 45 minuta i jednog takozvanog “orijentacionog kursa” sa ukupno 30 nastavnih časova po 45 minuta.

  Kurs jezika podeljen je na osnovni kurs sa ukupno 300 nastavnih časova i srednji kurs sa ukupno 300 nastavnih časova. Orientierungskurs = 100 nastavinh.

  Kurs jezika se završava u celoj nemačkoj priznatim ispitom
  DTZ (Deutsch Test für Zuwanderer), koji u čitavoj evropi ispunjava jezički nivo B1.

  ASL internacionalna škola jezika je zvanično priznata kao ispitni centar. To znači da se ispit može polagati u školi.

  Ako u
  čenik poseduje dobro predznanje jezika može posećivati orijentacioni kurs nezavisno od kursa jezika.

  Orijentacioni kurs informiše o društvu, kulturi, pravnom i socijalnom sistemu Savezne Republike Nema
  čke.

  Troškovi: 1,95 € po nastavnom času (45 minuta)
   
  Subvencionirani integracioni kursevi koštaju 1,95 € po nastavnom času.

  Kursevi, vreme nastave, broj nastavnih časova i početak integracionih kurseva

  Beginn            Modul                  Kursstufe                            Kurszeiten                                        

  27.02.2017              1                            A 1.1                  Mo-Fr 8:45 -13.00 Uhr (25 UE/Woche) 

  27.02.2017              2                            A 1.2                  Mo-Fr 8:45 -13.00 Uhr (25 UE/Woche) 

  27.02.2017              3                            A 2.1                  Mo-Fr 8:45 -13.00 Uhr (25 UE/Woche)

  27.02.2017              4                            A 2.2                  Mo-Fr 8:45 -13.00 Uhr (25 UE/Woche)

  28.02.2017              5                            B 1.1                  Mo-Fr 8:45 -13.00 Uhr (25 UE/Woche)

  01.03.2017              6                            B 1.2                  Mo-Fr 8:45 -13.00 Uhr (25 UE/Woche)

  27.03.2017              1                            A 1.1                  Mo-Fr 8:45 -13.00 Uhr (25 UE/Woche)

  27.03.2017              2                            A.1.2                  Mo-Fr 8:45 -13.00 Uhr (25 UE/Woche)

  27.03.2017              3                             A 2.1                 Mo-Fr 8:45 -13.00 Uhr (25 UE/Woche)

  27.03.2017              4                             A 2.2                 Mo-Fr 8:45 -13.00 Uhr (25 UE/Woche)

  27.03.2017              5                             B 1.1                 Mo-Fr 8:45 -13.00 Uhr (25 UE/Woche)

  28.03.2017              6                             B 1.2                 Mo-Fr 8:45 -13.00 Uhr (25 UE/Woche)

  Weitere Kurse beginnen alle 4 Wochen

  Beginn der Alphabetisierungskurse

  14.02.2017              Modul 4                                          Mo-Fr  14:30 -18.00 Uhr (20 UE/Woche)

  20.02.2017              Modul 3                                          Mo-Fr  14:30 -18.00 Uhr (20 UE/Woche)

  21.03.2017              Modul 5                                          Mo-Fr  09:30 -13.00 Uhr (20 UE/Woche)

  27.03.2017              Modul 4                                          Mo-Fr  09:30 -13.00 Uhr (20 UE/Woche)

  27.03.2017              Modul 1                                          Mo-Fr  14:30 -18.00 Uhr (20 UE/Woche)

  Ako osoba već poseduje predznanje nemačkog jezika može se bez problema i kasnije priključiti nastavi.

  Novi doseljenici, koji ne dolaze iz EU-zemalja, mogu podneti zahtev za prijem na integracione kurseve kod "Kreisverwaltungsreferata". 

  Ako već duže živite u Nemackoj možete podneti zahtev za prijem na subvencionirane integracione kurseve direktno kod saveznog zavoda za 
  migraciju i izbeglica (BAMF).

  ASL će vam rado pomoći ako imate daljih pitanja i raduje se vašoj poseti.