Deutschkurse in München
    
ASL
 
   Internationale
Sprachenschule 

Deutsch English Français Español Italiano Português Brasileiro Svenska Polski ??????????? 国語 Srpski Türkçe Română Shqipe 한국어


Integracioni kursevi  

 

      

  Integracioni kursevi u Münchenu

  Integracioni kursevi u Münchenu

  Integracioni kursevi u Münchenu      

   

  Integracioni kursevi jezika "Nemački kao drugi jezik" po novom zakonu imigranata ("Zuwanderungsgesetz")
   

  Od marta 2005 ASL, internacionalna škola jezika u Münchenu, priznata je po novom imigracionom zakonu ("Zuwanderungsgesetz") od strane saveznog zavoda za migraciju i izbeglica "BAMF" kao nosilac integracionih kurseva:

  Nemački kao drugi jezik.

  ASL nudi ovaj novi oblik intenzivnih kurseva nemačkog jezika i sprovodi ih po nalogu BAMF.

  Kome su namenjeni integracioni kursevi?

  Integracione kurseve mogu posećivati stranci, emigranti, "Kontigentflüchtlinge" i azilanti, koji dobiju dozvolu boravka i koji žele duže živeti u Nemačkoj.

  Šta je integracioni kurs?

  Svaki od naših integracionih kurseva se sastoji od jednog intenzivnog kursa jezika sa ukupno 600 nastavnih casova po 45 minuta i jednog takozvanog “orijentacionog kursa” sa ukupno 30 nastavnih časova po 45 minuta.

  Kurs jezika podeljen je na osnovni kurs sa ukupno 300 nastavnih časova i srednji kurs sa ukupno 300 nastavnih časova.

  Kurs jezika se završava u celoj nemačkoj priznatim ispitom
  DTZ (Deutsch Test für Zuwanderer), koji u čitavoj evropi ispunjava jezički nivo B1.

  ASL internacionalna škola jezika je zvanično priznata kao ispitni centar. To znači da se ispit može polagati u školi.

  Ako u
  čenik poseduje dobro predznanje jezika može posećivati orijentacioni kurs nezavisno od kursa jezika.

  Orijentacioni kurs informiše o društvu, kulturi, pravnom i socijalnom sistemu Savezne Republike Nema
  čke.

  Troškovi: 1,95 € po nastavnom času (45 minuta)
   
  Subvencionirani integracioni kursevi koštaju 1,95 € po nastavnom času.

  Kursevi, vreme nastave, broj nastavnih časova i početak integracionih kurseva

  kursevi vreme nastave nastavni časovi početak
            
  dnevni kurs tip A 08.45 – 13.00  25 nedeljno svakih 4 nedelja
  dnevni kurs tip B 14.30 – 18.00  20 nedeljno svakih 4 nedelja
  večernji kurs 18.30 – 20.45 12 nedeljno svakih 4 nedelja
         
        Tel. 089-33 28 25

  Ako osoba već poseduje predznanje nemačkog jezika može se bez problema i kasnije priključiti nastavi.

  Novi doseljenici, koji ne dolaze iz EU-zemalja, mogu podneti zahtev za prijem na integracione kurseve kod "Kreisverwaltungsreferata". 

  Ako već duže živite u Nemackoj možete podneti zahtev za prijem na subvencionirane integracione kurseve direktno kod saveznog zavoda za 
  migraciju i izbeglica (BAMF).

  ASL će vam rado pomoći ako imate daljih pitanja i raduje se vašoj poseti.